ITU_SEM

İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi

İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (İTÜSEM), 1997 yılından beri üniversitemizin örgün lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında eğitim programları düzenleyerek, üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. SEM amaçları doğrultusunda, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere, ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenler; bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar ve bu alanlardaki üniversite olanaklarının tanıtımını yapar.

Sürekli Eğitim Merkezinde planlanan eğitimler ve daha fazlasına ulaşmak için http://www.itusem.itu.edu.tr/ adresinden web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.