imkanlar2020 yılı Lisansüstü Mezuniyet Töreni Covid -19 Salgını sebebiyle gerçekleştirilememiştir.