mezun2

Kurumsal İlişkiler ve Mezunlarla İletişim Ofisi Ne Yapar?

  • Üniversitemizin mezunlarıyla kalıcı iş birlikleri kurmasını hedefler.
  • Üniversitemiz ile mezunları arasında sürekli iletişim kurulmasını sağlar.
  • Bağışlar, burslar ve hediyeler yoluyla mezunlarımızın İTÜ’ye destek vermesini amaçlar.
  • Mezunların ödüllendirilmesiyle, mezunlarımızın üniversitemize olan bağlılığını güçlendirir.
  • İTÜ Mezun Bilgi Sistemi sayesinde mezunlarımız ve İTÜ arasında bir iletişim köprüsü kurar.